Portfolio > 40 Days Forty Sacraments

Kari Dunham, 40 Days Forty Sacraments, Day 4, gouache painting bed sheets
Day 4
Gouache on Clay Board Panel
5"x7"
2016