Portfolio > 40 Days Forty Sacraments

Kari Dunham, 40 Days Forty Sacraments, Day 5, gouache painting refrigerator
Day 5
Gouache on Clay Board Panel
5"x7"
2016