Portfolio > 40 Days Forty Sacraments

Kari Dunham, 40 Days Forty Sacraments, Day 7, gouache painting interior
Day 7
Gouache on Clay Board Panel
5"x7"
2016