Portfolio > 40 Days Forty Sacraments

Kari Dunham, 40 Days Forty Sacraments, Day 8, gouache painting paperclip
Day 8
Gouache on Clay Board Panel
5"x7"
2016