Portfolio > 40 Days Forty Sacraments

Kari Dunham, 40 Days Forty Sacraments, Day 11, gouache painting bookcase
Day 11
Gouache on Clay Board Panel
5"x7"
2016