Portfolio > 40 Days Forty Sacraments

Kari Dunham, 40 Days Forty Sacraments, Day 14, gouache painting photograph
Day 14
Gouache on Clay Board Panel
5"x7"
2016